Arbetsprover

årstiderna organic vegan food box, food ambassador, jan-march 2018 -

Här ett urval av text- och bildprover – välkommen att höra av dig för flera.

Urval text/copy, foto, webb 2011 – 2023;

Urval copywriting (SEO) 2013 – 2019 (med reservation för att kund eventuellt ändrat/uppdaterat text);